Sjálfbærnistefna


Sjálfbærnistefna

Sjálfbærnistefna Ferðaþjónustu bænda 

 
Ferðaþjónusta bænda hf er ferðaskrifstofa sem leggur áherslu á náttúru- og menningartengda ferðaþjónustu.  Hún sérhæfir sig annars vegar innanlands í kynningu, markaðssetningu og sölu á gistingu og afþreyingu hjá íslenskum ferðaþjónustubændum um allt land og hins vegar í sölu bændaferða og sérferða á erlendri grundu.  
 
Í samvinnu við Félag ferðaþjónustubænda ætlar ferðaskrifstofan að vera í fararbroddi í sjálfbærri ferðaþjónustu hér á landi.  Þessi stefna og framkvæmd hennar í daglegum rekstri fyrirtækjanna verður eitt mikilvægasta gæðatákn framtíðar í ferðamálum.
 
Með sjálfbæra ferðaþjónustu að leiðarljósi mun ferðaskrifstofan leggja sitt af mörkum til að draga úr neikvæðum áhrifum greinarinnar á umhverfið.  Jafnframt að stuðla að verndun náttúrunnar og vekja athygli á þeirri menningu sem blómstrar á hverjum stað.
 
                                    ________________________

 
Stjórn og starfsfólk Ferðaþjónustu bænda hf mun því: 
 

  • vinna árlega að úrbótum í helstu málaflokkum Staðardagskrár 21 og EarthCheck, sem m.a. stuðla að minni mengun og verðmætasóun t.d. með endurnýtingu, endurvinnslu, orkusparnaði og notkun á umhverfisvænum efnum,
  • velja frekar vörur og þjónustu sem koma úr heimabyggð og sem lágmarka neikvæð umhverfisáhrif, þar sem því verður viðkomið,
  • ráða til starfa fólk úr heimabyggð þegar tækifæri gefst til þess,
  • leita eftir frekari fræðslu um umhverfismál og koma þeim upplýsingum áfram til starfsfólks og félagsmanna,
  • hafa umhverfisstefnuna sýnilega almenningi og almennt hvetja til þátttöku í að vernda umhverfið með okkur,
  • stuðla að dreifingu ferðamanna í tíma og rúmi við skipulagningu ferða þar sem við á,
  • stuðla að verndun menningar- og náttúruminja,
  • uppfylla ákvæði laga og reglugerða sem tengjast starfseminni,
  • endurskoða umhverfisstefnuna reglulega og sækja árlega um umhverfisvottun EarthCheck

 
Sævar Skaptason
Framkvæmdastjóri
Mars 2013
 

Sjálfbærnistefna 2013.pdf

Skrifstofa Ferðaþjónustu bænda er Earthcheck vottuð

Skrifstofan er EarthCheck vottuð